Vergoeding

 

Steeds minder zorg wordt, vanuit de basisverzekering, vergoed en de voorwaarden voor een vergoeding worden steeds strenger. Ook relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) wordt niet meer vergoed. De kosten komen daardoor, afhankelijk van uw zorgverzekeraar deels of geheel voor eigen rekening. Dit weerhoudt veel mensen ervan om hulp te gaan zoeken. 

Dat het kostenplaatje een belemmering kan zijn is begrijpelijk. Toch kijken steeds meer clienten verder dan de kosten. De voordelen die zij zien in de onvergoede zorg wegen namelijk absoluut niet op tegen dit nadeel. 

 

Zelf betalen gebeurt meestal om een van de volgende redenen:

 • U bepaalt zelf of en wanneer u hulp nodig heeft.
 • U kiest zelf de therapeut die bij u past.
 • U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. 
 • U betaalt geen eigen risico van € 385 per jaar. Bij een meerdere personen loopt dit al aardig op. 
 • Als er meerdere personen meedoen aan een therapiesessie wordt het sessiebedrag gedeeld en krijgt, in overleg, ieder een factuur met het verdeelde bedrag. Uw besteedbare bedrag van de aanvullende vergoeding raakt minder snel op.
 • U wenst geen ‘stoornis’ (diagnose) als etiket opgeplakt te krijgen, die doorgegeven moet worden aan de zorgverzekeraar of gemeente om vergoed te worden.
 • U wenst uw privacy optimaal te waarborgen omdat u bezorgd bent dat uw privacy in verzekerde zorg niet gegarandeerd is.
 • Er worden geen gegevens uitgewisseld met zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten over uw inschrijving en behandeling, tenzij op uw eigen verzoek. Ze kunnen dus ook niet op de verkeerde plek terecht komen. De privacy van u en uw kind is  voor 100% gegarandeerd.
 • In tegenstelling tot de vergoede zorg worden je gegevens en klachten niet doorgestuurd naar je verzekering. Ook mogen ze jouw dossier niet inzien, wat bij vergoede zorg wel mag.
 • Er is geen wachtlijst. U kunt meestal binnen twee weken terecht.
 • Het is mogelijk om maatwerk te leveren. Wat wilt u en wat heeft u nodig?
 • Er hoeft niet met protocollen, die de zorgverzekeraars hebben bepaald, gewerkt te worden. Met andere woorden, de behandeling/begeleiding zal helemaal op u/jullie worden afgestemd.
 • We kunnen zo lang doorgaan als nodig en haalbaar is voor u. Er zijn geen maximaal aantal sessies.
 • Het maakt niet uit waar u woont of hoe oud u bent.
 • We vallen u niet lastig met verplichte vragenlijsten tenzij we dit zinvol vinden voor de behandeling.
 • Wanneer u zelf betaalt, krijgt u dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.

 

Vergoeding vanuit het aanvullende pakket.

Ik ben in het bezit van het certificaat “christelijke zorg” en wordt daardoor bij Pro Life vergoed, onder ‘christelijke psychosociale hulpverlening’. De hoogte van het bedrag hangt af van uw aanvullende pakket. 

Andere zorgverzekeraars vergoeden soms gedeeltelijk uit het aanvullende pakket onder psychosociale hulpverlening. 

 

Betaling en afzeggen.                                                                                                                                              

De betaling gaat op basis van een factuur, die u elke maand krijgt. U kunt deze direct contant of via de bank voldoen.

Een afspraak afzeggen kan altijd, maar laat het minimaal 48 uur van tevoren weten.       

Bij afspraken korter dan 24 uur tevoren afgezegd worden de kosten van de geplande afspraak in rekening gebracht.

Voor meer informatie:   www.praktijkvoorpsychologischeenpastoralehulpverlening.nl/tarieven.php